Struensee Gemeinschaftsschule Satrup

Stand: 23.11.2017 12:20

23.11.2017 Donnerstag
Nachrichten zum Tag
Betroffene Klassen 10b, 10c, 5b, 6a, 6d, 7a, 9a, 9b, 9c, Insel

Std.ArtFachRaumBemerkung
10b
2VertretungcheChe 
10c
5Vertretungmat748 
5b
3Vertretungmat804 
6a
5VertretungtecTecTechnik
6Entfall------Technik
6d
1Betreuungmat701 
7a
5Vertretungdeu409 
9a
4VertretungcheChe 
9b
3Vertretungmat408 
6Vtr. ohne LehrercheChe 
9c
4Betreuungmat412 
Insel
3Entfall------ 
4Entfall------ 
-----
7Entfall------HAB

Untis Stundenplan Software